Opprett konto

Velg Bli Kunde for å søke om sparekonto for privatpersoner. Vi tilbyr ikke bedriftskonto. 

For kontoopprettelse kreves norsk personnr og BankID, folkeregistrert bosteds-/postadresse i Norge, samt ikke være utvandret.

Registrering foregår elektronisk ved å taste inn ditt personnr, svare på spørsmål og signere med BankID. Alle typer BankID kan brukes.

Innen to virkedager vil du motta e-post med link til kontoavtale, e-bankavtale og kontoavtalens del C generelle vilkår. E-posten sendes fra vår danske systemleverandør og inneholder "sdc.dk" i avsenderadressen. Dokumentene må leses og signeres elektronisk med din BankID. Din konto opprettes og er klar til bruk etter gjennomført signering. 

Ved innskudd må det brukes to nummer: KONTOnr 15035264474 og KIDnr 8348xxxxxxx. KIDnr er identisk med ditt kontonr hos oss. Det finner du ved å logge inn i vår nettbank. Dette må fylles inn i KID-feltet numerisk uten punktum og mellomrom.

LOGG INN i nettbanken her

Endre beløpsgrense for utbetaling

Av sikkerhetsmessige årsaker er det satt en grense for hvor høyt beløp man kan ta ut pr gang i nettbanken. Beløpsgrensen kan endres selv i nettbanken, og gjøres under Innstillinger i menyen:

Innstillinger -> Nettbankinnstillinger -> Betalinger

Dersom Betalinger ikke vises, må brukeravtalen oppdateres på følgende måte: 

1. Velg ditt navn øverst på siden. Da åpnes Velg avtaler.

2. Fjern haken ved navnet ditt

3. Sett hake på nytt

4. Velg «Vis valgte»

Gå tilbake til Innstillinger -> Nettbankinnstillinger, og se om Betalinger vises

Kontodetaljer - Informasjon om renter

1. Klikk/trykk på kontonr for å endre visningsbildet

2. Over saldoen vil det da vises en runding med tre prikker ‘vis mer’. Trykk på disse. Nederst i vinduet som åpnes, står det Kontodetaljer 

3. Klikk/trykk på ordet Kontodetaljer, og info om renter på din konto vises

Innbetaling - Utbetaling, og tidsfrister

KONTONR OG KID
For innbetaling til din konto hos oss skal det alltid fylles inn to nummer:
Kontonr: 15035264474
KID: 8348xxxxxxx

KID er ditt kontonr hos. Det finner du ved å logge inn i nettbanken. Tallene skal fylles inn i KID-feltet og ikke skrives i meldingsfeltet. Det består av 11 siffer og skrives uten punktum eller mellomrom.

INNBETALING kl. 17:00 
Banken mottar innbetalinger kl. 17 hver virkedag.

UTBETALING kl. 14:00
Utbetalinger går kl. 14 hver virkedag, og skal være tilgjengelig på mottakerkonto senest neste virkedag, avhengig av mottakerbank.

Kontoen har 11 gebyrfrie uttak pr. kalenderår. Se Prisliste for detaljer.

Det er ingen varslingsplikt til banken ved utbetaling.

Prisliste 15. desember 2023

Med forbehold om trykkfeil.

Rente 

    Nominell    Effektiv 
Beløp f.o.m. NOK 1 t.o.m. 249.999   0,00%   0,00%
Beløp f.o.m. NOK 250.000 t.o.m. 2.500.000 *   5,05%    5,05% 
Beløp over NOK 2.500.000    0,30%    0,30%

* gjelder alt innestående, dvs fra første krone.

Eksempel:
For å oppnå god rente må det være min. kr 250.000 og maks. kr 2.500.000 innestående på konto.
Ved innestående under kr 250.000 forrentes hele beløpet med 0%. Alt over kr 2.500.000 forrentes med 0,30%.
Innestående kr 250.000 gir høy rente på hele innskuddet.
Innestående kr 2.600.000 gir høy rente på innskuddet fra kr 1 - kr 2.500.000, og 0,3% på resterende 100.000.


Gebyr

Etableringsgebyr   0 kr  
Årsavgift   0 kr  
Åpne/avslutte konto   0 kr  
Innskudd   0 kr
 
Uttak over 11 stk, pr uttak **   100 kr  
Betaling   0 kr  
Utbetaling til egen konto i annen bank   0 kr  
All bruk av nettbank   0 kr  
Varsling på e-post/SMS   0 kr  
Varsling pr post ***
  250 kr  


** 11 gebyrfrie uttak pr kalenderår, inkl. uttak av renter ved kontoavslutning

*** banken kommuniserer digitalt med sine kunder uten kostnad. Ønskes kommunikasjon pr post må dette bestilles via sikker melding i nettbanken, og det tilkommer gebyr

Avslutte konto

Grunnet sikkerhetskrav bes det om at henvendelse som gjelder oppsigelse av innskuddskonto blir sendt via sikker melding i nettbanken.

Du må først utbetale innestående beløp til konto i annen bank, deretter sender du melding via nettbanken og opplyser om kontonummer for utbetaling av opptjente renter. Vennligst oppgi et kontonummer som ikke krever KID.

Sikkerhet på nett

Det kommer stadig nye typer svindelforsøk via e-post og SMS. Det er dessverre ingen grense for hvor utspekulerte svindlerne er.

Svindelforsøket kan være forkledd som en melding fra banken, men vi vil aldri sende deg e-post eller tekstmelding som inneholder en link eller tekst som skal klikkes på. Vi vil alltid kommunisere med deg skriftlig via melding i nettbanken. Dette er mye tryggere da du må bruke egen BankID for å logge inn og lese meldingen.

Husk å være på vakt. Her er flere gode tips for å unngå svindel.

Behandling av personopplysninger

For at du skal kunne bli kunde i banken ber vi om at du fyller ut de opplysningene vi spør om under registreringsprosessen.

Vi registrerer og behandler personopplysninger for at vi skal kunne utføre de kontraktsmessige forpliktelsene vi har overfor deg. Personopplysninger er informasjon som kan knyttes til deg som enkeltperson. Eksempler på slike opplysninger er navn, fødselsnummer, legitimering, skattemessig tilhørighet og om du er en politisk eksponert person (PEP).

Vi er opptatte av å beskytte dine personopplysninger og vil til enhver tid behandle din informasjon konfidensielt og med respekt.

Du kan lese mer om vår personvernpolicy her. Hvis du har spørsmål til hvordan vi behandler personopplysninger kan du kontakte oss via kontaktskjemaet.

Sparing for privatpersoner

Maritime & Merchant Bank tilbyr sparekonto til deg som ønsker god rente uten bindingstid. Renten kapitaliseres årlig og godskrives konto 1. januar. Vi tilbyr ikke bedriftskonto.

Det er ingen varslingsplikt eller kostnader ved bruk av kontoen. Vi tilbyr 11 gratis uttak pr kalenderår. Se vår prisliste for flere detaljer. 

Banken er medlem av Bankenes Sikringsfond, og alle våre kunder har garanti for sine innskudd på inntil to millioner norske kroner.

Ditt innskudd og all informasjon om din konto er lett tilgjengelig i vår nettbank. All kommunikasjon mellom kunde og bank foregår elektronisk via sikker melding i nettbanken. 

Hos oss brukes KID i tillegg til kontonr ved innbetaling. Se detaljert info under "Innbetaling - utbetaling".

Sammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no