Opprett konto

Velg Bli Kunde for å søke om sparekonto for privatpersoner. Vi tilbyr ikke bedriftskonto. 

For kontoopprettelse kreves norsk personnr og BankID, samt folkeregistrert bosteds-/postadresse i Norge.

Registrering foregår elektronisk ved å taste inn ditt personnr, svare på spørsmål og signere med BankID. Alle typer BankID kan brukes.

Etter registrering vil noen kunder motta henvendelse fra banken. Denne sendes via Kundesjekk, og inneholder lenke som er trygg å åpne. Denne må besvares før kundeforholdet kan etableres.

Innen to virkedager vil du motta e-post med lenke til kontoavtale, e-bankavtale og kontoavtalens del C generelle vilkår. Denne e-posten inneholder "sdc.dk" i avsenderadressen. Dokumentene må leses, og avtalene signeres elektronisk med BankID. Din konto opprettes og er klar til bruk etter gjennomført signering. Det sendes ikke ytterligere bekreftelse på at konto er opprettet.

Ved innskudd må det brukes to nummer: Kontonr 15035264474 og KIDnr. KIDnr er ditt kontonr hos oss, og begynner på 8348. Dette må fylles inn i KID-feltet numerisk uten punktum og mellomrom. Logg inn i nettbanken for å finne ditt kontonr som skal brukes som KID ved innbetaling.

LOGG INN i nettbanken her

Spørsmål og svar

Vises ikke kontoen i nettbanken?

Ved innlogging i nettbanken skal din konto vises umiddelbart.

Dersom det ikke skjer, betyr det at brukeravtale og konto ikke er koblet sammen. Dette kan du ordne i nettbanken.

Klikk her for en veiledning med bilder

Hvordan endre beløpsgrense for utbetaling?

Grunnet sikkerhet er det satt en grense for hvor mye man kan ta ut pr gang i nettbanken. Beløpsgrensen kan endres selv i nettbanken under Innstillinger i menyen:

Innstillinger -> Nettbankinnstillinger -> Betalinger

Dersom Betalinger ikke vises, må brukeravtalen oppdateres. Klikk her for veiledning med bilder. Gå deretter tilbake til Innstillinger -> Nettbankinnstillinger, og se om Betalinger vises
Hvor finnes info om renter på konto?

Informasjon om renter finnes i nettbanken.

Klikk her for veiledning med bilder

Tidsfrist for innbetaling og utbetaling?

KONTONR OG KID
For innbetaling skal det alltid fylles inn to nummer:
Kontonr: 15035264474
KID: 8348xxxxxxx, 11 siffer uten punktum og mellomrom. KID er ditt kontonr hos. Det finner du ved å logge inn i nettbanken. Tallene skal fylles inn i KID-feltet og ikke skrives i meldingsfeltet.

INNBETALING kl. 17:00 
Banken mottar innbetalinger kl. 17 hver virkedag.

UTBETALING kl. 14:00
Utbetalinger går kl. 14 hver virkedag, og skal være tilgjengelig på mottakerkonto neste virkedag, avhengig av mottakerbank.

Kontoen har 11 gebyrfrie uttak pr. kalenderår. Se prisliste for detaljer.

Det er ingen varslingsplikt til banken ved inn-/utbetaling.

Prisliste 15. desember 2023, inkl. rentesats

Med forbehold om trykkfeil.

Rente 

    Nominell    Effektiv 
Beløp f.o.m. NOK 1 t.o.m. 249.999   0,00%   0,00%
Beløp f.o.m. NOK 250.000 t.o.m. 2.500.000 *   5,05%    5,05% 
Beløp over NOK 2.500.000    0,30%    0,30%

* for innestående mellom 250.000 og 2.500.000 gjelder renten fra første krone

For å oppnå god rente må det være min. kr 250.000 og maks. kr 2.500.000 på konto.
Ved innestående under kr 250.000 forrentes hele beløpet med 0%. Alt over kr 2.500.000 forrentes med 0,30%.
Eks: innestående kr 2.600.000 gir høy rente fra kr 1 til kr 2.500.000, og 0,3% på resterende 100.000 kr.


Gebyr

Etableringsgebyr   0 kr  
Årsavgift   0 kr  
Åpne/avslutte konto   0 kr  
Innskudd   0 kr
 
Uttak over 11 stk, pr uttak **   100 kr  
Betaling   0 kr  
Utbetaling til egen konto i annen bank   0 kr  
All bruk av nettbank   0 kr  
Varsling på e-post/SMS   0 kr  
Varsling pr post ***
  250 kr  


** 11 gebyrfrie uttak pr kalenderår, inkl. uttak av renter ved kontoavslutning

*** banken kommuniserer digitalt med sine kunder uten kostnad. Ønskes kommunikasjon pr post må dette bestilles via sikker melding i nettbanken, og det tilkommer gebyr ("uttaksdekort")

Hvordan avslutte konto i banken?

Grunnet sikkerhetskrav bes det om at oppsigelse av innskuddskonto gjøres skriftlig via melding i nettbanken. Merk at kontoen blir avsluttet straks banken har fått beskjed, og det kan ikke bes om avslutning frem i tid (på en bestemt dato).

Du må først ta ut innestående. Banken bistår deretter med å utbetale opptjente renter.

1. logg inn i nettbanken med bankID

2. opprett betaling for innestående under "Betalinger" og "Opprett betaling"

3. til slutt sendes melding fra "Meldinger", med opplysning om at konto ønskes avsluttet, samt kontonr for utbetaling av opptjente renter, et kontonummer som ikke krever KID

Unngå svindel, sikkerhet på nett

Det kommer stadig nye typer svindelforsøk via e-post og SMS. Husk å være på vakt, det er dessverre ingen grense for hvor utspekulerte svindlerne er. Sjekk avsenderens e-postadresse og navn for skrivefeil og annet som kan virke mistenkelig.

Du skal aldri gi fra deg kontoinformasjon, bankID eller passord til ukjente. Ønsker du å kontakte banken skriftlig, gjør dette ved å logge inn i nettbanken og sende melding derfra.

Mottar du e-post eller SMS med lenke til å åpne en nettside, og du er usikker på om det er trygt, gå heller inn på den gjeldende aktørens nettside og logg inn derfra. 

Her er flere gode tips for å unngå svindel.

Hvordan behandler banken dine personopplysninger?

For at du skal kunne bli kunde i banken ber vi om at du fyller ut de opplysningene vi spør om under registreringsprosessen.

Vi registrerer og behandler personopplysninger for at vi skal kunne utføre de kontraktsmessige forpliktelsene vi har overfor deg. Personopplysninger er informasjon som kan knyttes til deg som enkeltperson. Eksempler på slike opplysninger er navn, fødselsnummer, legitimering, skattemessig tilhørighet og om du er en politisk eksponert person (PEP).

Vi er opptatte av å beskytte dine personopplysninger og vil til enhver tid behandle din informasjon konfidensielt og med respekt.

Du kan lese mer om vår personvernpolicy her. Hvis du har spørsmål til hvordan vi behandler personopplysninger kan du kontakte oss via kontaktskjemaet.

Sparing for privatpersoner

Maritime & Merchant Bank tilbyr sparekonto med god rente, uten bindingstid. Renten kapitaliseres årlig og godskrives konto 1. januar.

Vi tilbyr ikke bedriftskonto.

Det er ingen varslingsplikt eller kostnader ved bruk av kontoen. Vi tilbyr 11 gratis uttak pr kalenderår. Se vår prisliste for detaljer. 

Banken er medlem av Bankenes Sikringsfond, og alle våre kunder har garanti for sine innskudd på inntil to millioner norske kroner.

Ditt innskudd og all informasjon om din konto er lett tilgjengelig i vår nettbank. All kommunikasjon mellom kunde og bank foregår elektronisk via sikker melding i nettbanken. 

Hos oss brukes Kontonr og KID ved innbetaling. Se info under "Innbetaling - Utbetaling - Tidsfrister".

Sammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no