Opprett konto

Velg Bli Kunde for å søke om sparekonto for privatpersoner. Vi tilbyr ikke bedriftskonto. 

For kontoopprettelse kreves norsk personnr og BankID, folkeregistrert bosteds-/postadresse i Norge, samt ikke være utvandret.

Registrering foregår elektronisk ved å taste inn ditt personnr, svare på spørsmål og signere med BankID. Alle typer BankID kan brukes.

Innen to virkedager vil du motta e-post med link til kontoavtale, e-bankavtale og kontoavtalens del C generelle vilkår. E-posten sendes fra vår danske systemleverandør og inneholder "sdc.dk" i avsenderadressen. Dokumentene må leses og signeres elektronisk med din BankID. Din konto opprettes og er klar til bruk etter gjennomført signering. 

Ved innskudd må det brukes to nummer: KONTOnr 15035264474 og KIDnr 8348xxxxxxx. KIDnr er identisk med ditt kontonr hos oss. Det finner du ved å logge inn i vår nettbank. Dette må fylles inn i KID-feltet numerisk uten punktum og mellomrom.

LOGG INN i nettbanken her

Innbetaling - utbetaling

KONTONR OG KID
For innbetaling til din konto hos oss skal det alltid fylles inn to nummer:
Kontonr: 15035264474
KID: 8348xxxxxxx

KID er ditt kontonr hos. Det finner du ved å logge inn i nettbanken. Tallene skal fylles inn i KID-feltet og ikke skrives i meldingsfeltet.

INNBETALING kl. 17:00 
Banken mottar innbetalinger kl. 17 hver virkedag.

UTBETALING kl. 14:00
Utbetalinger går kl. 14 hver virkedag, og skal være tilgjengelig på mottakerkonto senest neste virkedag, avhengig av mottakerbank.
Kontoen har 11 gebyrfrie uttak pr. kalenderår. 
Det er ingen varslingsplikt til banken ved utbetaling.

BankID for mobil

Systemet vårt støtter registrering med BankID for mobil. Dersom du ikke får opp muligheten for å velge BankID for mobil må du få åpnet for dette. Kontakt en bank som utsteder BankID. Banken kan hjelpe deg med å sette opp flere påloggingsalternativ på din BankID-profil. Be om å få satt opp «BankID på mobil som OTP (One Time Password)». Dermed kan du, etter å ha tastet fødselsnr. i vår bank, få opp valg for hvilken BankID-metode du vil bruke.

Viktig: fra 1. september 2022 vil BankID på mobil gradvis fases ut og erstattes med BankID-appen. Kodebrikken kan fortsatt benyttes. Har du problemer med BankID på mobil, vennligst installer den nye løsningen med BANKID-APP. Den nye appen fra BankID skal erstatte både BankID på mobil og kodebrikken.

Les mer

Prisliste 22. november 2023

Med forbehold om trykkfeil.

Rente 

    Nominell    Effektiv 
Beløp f.o.m. NOK 1 t.o.m. 249.999   0,00%   0,00%
Beløp f.o.m. NOK 250.000 t.o.m. 2.500.000 *   4,65%    4,65% 
Beløp over NOK 2.500.000    0,30%    0,30%

* gjelder hele innskuddet, fra første krone.

Eks: Ved minimum kr 250.000 og opp til 2.500.000 innestående, forrentes hele beløpet med 4,65%. Alt over kr 2.500.000 forrentes med 0,30%. Ved innestående under kr 250.000 forrentes det 0%.


Gebyr

Etableringsgebyr   0 kr  
Årsavgift   0 kr  
Åpne/avslutte konto   0 kr  
Innskudd   0 kr
 
Uttak over 11 stk., pr uttak **   100 kr  
Betaling   0 kr  
Utbetaling til egen konto i annen bank   0 kr  
All bruk av nettbank   0 kr  
Varsling på e-post/SMS   0 kr  
Varsling pr post
  250 kr  

** 11 gebyrfrie uttak pr kalenderår, inkl. uttak av renter ved kontoavslutning
Avslutte konto

Grunnet sikkerhetskrav bes det om at henvendelse som gjelder oppsigelse av innskuddskonto blir sendt via sikker melding i nettbanken.

Du må først utbetale innestående beløp til konto i annen bank, deretter sender du melding via nettbanken og opplyser om kontonummer for utbetaling av opptjente renter. Vennligst oppgi et kontonummer som ikke krever KID.

Sikkerhet på nett

Det kommer stadig nye typer svindelforsøk via e-post og SMS. Det er dessverre ingen grense for hvor utspekulerte svindlerne er.

Svindelforsøket kan være forkledd som en melding fra banken, men vi vil aldri sende deg e-post eller tekstmelding som inneholder en link eller tekst som skal klikkes på. Vi vil alltid kommunisere med deg skriftlig via melding i nettbanken. Dette er mye tryggere da du må bruke egen BankID for å logge inn og lese meldingen.

Husk å være på vakt. Her er flere gode tips for å unngå svindel.

Behandling av personopplysninger

For at du skal kunne bli kunde i banken ber vi om at du fyller ut de opplysningene vi spør om under registreringsprosessen.

Vi registrerer og behandler personopplysninger for at vi skal kunne utføre de kontraktsmessige forpliktelsene vi har overfor deg. Personopplysninger er informasjon som kan knyttes til deg som enkeltperson. Eksempler på slike opplysninger er navn, fødselsnummer, legitimering, skattemessig tilhørighet og om du er en politisk eksponert person (PEP).

Vi er opptatte av å beskytte dine personopplysninger og vil til enhver tid behandle din informasjon konfidensielt og med respekt.

Du kan lese mer om vår personvernpolicy her. Hvis du har spørsmål til hvordan vi behandler personopplysninger kan du kontakte oss via kontaktskjemaet.

Ny finansavtalelov 1. januar 2023

INFORMASJON OM NY FINANSAVTALELOV

Ny finansavtalelov trer i kraft 1. januar 2023. Loven gir regler om rettigheter og plikter mellom deg og banken eller andre tjenesteleverandører.

Loven skal gi et sterkere forbrukervern og gjennomfører en rekke nye EU-regler i Norge.

Ny lov medfører ikke at eksisterende avtaler med banken eller finansforetak opphører.

Eksisterende avtaler vil fortsatt løpe og eventuelt fornyes på samme måte som tidligere. Den medfører derimot at du kan få mer informasjon fra banken enn det du får i dag, og det kan ved nye avtaler bli stilt flere spørsmål til deg. Hensikten er å ivareta deg som kunde.

Dersom du ønsker ytterligere informasjon om den nye finansavtaleloven kan du ta kontakt med banken eller lese informasjon på følgende nettside hos Finans Norge:

https://www.finansnorge.no/informasjon/ny-finansavtalelov--dette-betyr-det-for-deg/

Med vennlig hilsen
Maritime & Merchant Bank ASA

Sparing for privatpersoner

Maritime & Merchant Bank ASA tilbyr sparekonto til deg som ønsker god rente uten bindingstid. Se vår prisliste for beløpsgrense og rentesats. Renten kapitaliseres årlig og godskrives konto 1. januar. 

Banken er medlem av Bankenes Sikringsfond. Det vil si at alle våre kunder har garanti for sine innskudd på inntil to millioner norske kroner.

Ditt innskudd og all informasjon om din konto er lett tilgjengelig i vår nettbank. Hos oss brukes KID i tillegg til kontonr ved innbetaling.

Sammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no