Klagehåndtering

Vi ønsker å ha fornøyde kunder, men anerkjenner at det kan forekomme tilfeller hvor du som kunde ikke er helt fornøyd. I første omgang ber vi deg om å ta kontakt med oss via telefon +47 22 39 83 70 slik at vi kan forsøke å hjelpe deg med en rask løsning. Er det ikke mulig å løse problemet på en enkel måte ber vi vennlig om at du tar kontakt med oss skriftlig hvor du forklarer grundig hva som har skjedd, hva du er misfornøyd med og hva du ønsker å oppnå med klagen. Det er viktig at du sender inn all relevant dokumentasjon.

Din skriftlige klage sendes via sikker melding i nettbanken. Foretrekker du å sende skriftlig brev kan det sendes til følgende adresse; Maritime & Merchant Bank ASA, attn: Kundeservice, Postboks 1494 Vika, 0116 Oslo, Norge.

Når vi har mottatt klagen din vil du få en skriftlig bekreftelse på dette samt en indikasjon på forventet behandlingstid. Alle formelle klager besvares skriftlig av banken og alle avgjørelser vil bli begrunnet.

Opplever du at du som kunde ikke er enig i bankens vurdering av klagen kan du ta den videre til Finansklagenemnda. Finansklagenemnda er et uavhengig klageorgan som behandler tvister mellom finansinstitusjoner og kunder.